top of page
Miasto z poniżej

PROJEKTY UNIJNE

UE.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Tytuł Projektu: Dotacje na kapitał obrotowy – oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.4

Kwota dofinansowania: 53 016,03 zł.

Okres realizacji: sierpień 2020 – październik 2020

Beneficjent: Golkonda Marianna Chrostek

 

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności  w związku
z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

bottom of page