Miasto z poniżej

PROJEKTY UNIJNE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Tytuł Projektu: Dotacje na kapitał obrotowy – oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.4

Kwota dofinansowania: 53 016,03 zł.

Okres realizacji: sierpień 2020 – październik 2020

Beneficjent: Golkonda Marianna Chrostek

 

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności  w związku
z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Tel. 22 542-42-92

Fax. 22 542-42-93

email: info@golkonda.pl

NIP: 5213527320

© 2023 by Plover. Created with Wix.com

Golkonda
M.Rujna  B.Sieńczyk

Spółka Jawna

adres: 

Wiśniowa 40B lok.10
02-520 Warszawa